La seva filosofia de treball neix de la necessitat de posar en valor allō artesanal, les petites coses, la senzillesa, allō que requereix temps d'estudi i prāctica per a la seva execució. Tot allō que es transmet com a conseqüčncia del llegat tradicional i popular que sol trobar-se a la vivčncia.  Les seves línies de treball són la investigació del llenguatge del cos en moviment, un cos comunicatiu que es desenvolupa des del joc, l'articulació de projectes de mediació dins del teixit cultural amb obertura cap a noves maneres de concebre l'escena i el desenvolupament pedagōgic i metodolōgic quant a l'ús del cos, concebut com a mitjā per al diāleg i la interacció amb el món.